STUDIJSKI PROGRAM “RAČUNARSTVO I INFORMATIKA”

SMJER “PROGRAMSKO INŽENJERSTVO”

Studijski program „RAČUNARSTVO I INFORMATIKA“ sa usmjerenjem „PROGRAMSKO INŽINJERSTVO“  u trogodišnjem i četverogodišnjem studiju:

 • Trogodišnji studij  ( 180 ECTS bodova) studijski program, zvanje Bachelor računarstva i informatike
 • Četverogodišnji studij (240 ECTS bodova) studijski program, zvanje Bachelor inžinjer računarstva i informatike.

OSNOVNE KOMPETENCIJE:

 • Na praktičan način primjenjivati u programskom inženjerstvu relevantne matematičke modele,
 • Služiti se engleskim jezikom u domeni ICT,
 • Poznavati osnovna načela ICT tehnologija,
 • Prilagodljivost novim tehnologijama,
 • Poznavati osnovne specifičnosti operativnih sistema Windows/Linux/Unix,
 • Specificirati i opisivati procese iz realnog svijeta korištenjem formalnih metoda,
 • Procijeniti optimalnu programsku tehnologiju za rješavanje određenog problema,
 • Poznavati osnove računarskih mreža, osnovne komunikacione protokole kao i grupne protokole Internet mreže,
 • Poznavati osnove baza podataka: kreiranje, modeliranje, administriranje,
 • Ocijeniti prednosti otvaranja vlastitog obrta u odnosu na društvo s ograničenom odgovornošću,
 • Poznavati osnovna načela tehničkih Sistema.

SPECIFIČNE PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

 • Suvereno koristiti osnovne naredbe za kontrolu toka programa barem u jednom programskom jeziku,
 • Poznavati načine strukturiranja podataka u programskom kodu, kao i tehnike zapisivanja složenih programskih formi (XML, json) te koristiti standardne algoritme,
 • Kreirati programske objekte koji opisuju objekte iz realnog svijeta,
 • Koristiti suvereno kompajler generacije MS Visual Studio, te poznavati.NET okruženje,
 • Pravilno procijeniti koji programski jezik odnosno tehnologiju iz MS Visual Studio alata primijeniti za određeni problem,
 • Razvijati barem jedan tip Windows aplikacije: Windows service, Windows form ili console application,
 • Razvijati web projekte, koji će u sebi uključivati barem četiri od sljedećih komponenti:
  • Napredno korištenje CSS-a,
  • PHP,
  • Javascript,
  • Web servisi,
  • MVC/MVVM/MVW framework (npr. AngularJS),
  • Agilne razvojne metodologije,
  • CMS,
 • Programsko povezivanje s bazama podataka,
 • Razvijati mobilne aplikacije na barem jednoj platformi zajedno s podizanjem na store,
 • Sva stečena znanja na pravilan način moći iskoristiti i kombinovati prilikom izrade složenijeg informacionog Sistema.

METODOLOŠKE KOMPETENCIJE:

 • Detaljno poznavanje metodologije vođenja projekta u struci,
 • Analizirati potrebe korisnika (istražiti i detektovati izvore podataka, trenutno pristune poslovne sisteme, potrebe korisnika, tehnološka ograničenja, sepecifičnosti poslovnog okruženja),
 • Identificirati trendove u ICT tehnologijama na domaćem i međunarodnom tržištu,
 • Izraditi marketinški plan te poslovne planove na nivou organizacije.

INTERDISCIPLINARNE KOMPETENCIJE:

 • Komunicirati sa saradnicima i korisnicima usluga,
 • Koordinirati sve poslovne aktivnosti, upravljati projektima,

ISHODI UČENJA:

 • Primjeniti relevantne matemetičke modele u programskom inženjerstvu na praktičan način,
 • Ustanoviti osnovne specifičnosti i potrebe operativnih sistema Windows/Linux/Unix,
 • Prepoznati i formalnim metodama opisati odvijanja nekog procesa iz stvarnog svijeta,
 • Procjeniti odgovarajuću programsku tehnologiju za rješavanje određenog problema,
 • Poznavati osnove računarskih mreža, osnovne komunikacijske protokole kao i grupne protokole Internet mreže,
 • Poznavati osnove baza podataka: kreiranje, modeliranje, administriranje,
 • Ocijeniti prednosti otvaranja vlastitog obrta u odnosu na društvo s ograničenom odgovornošću,
 • Prepoznati osnovne elemente tehničkog sistema na primjeru,
 • Primijeniti metode za opis algoritma na primjeru problema iz stvarnog svijeta,
 • Kreirati programske objekte koji opisuju objekte iz realnog svijeta,
 • Procijeniti koji programski jezik odnosno tehnologiju iz MS Visual Studio alata primijeniti za određeni problem,
 • Analizirati pojam sigurnosti na primjerima informacionih Sistema,
 • Razvijati web projekte, koji će u sebi uključivati minimalno četiri komponenti od navedenih (napredno korištenje css-a, PHP, javascript, web servis, MVC/MVVM/MVW framework (npr. AngularJS), Node.js, agilne razvojne tehnlogije, CMS, programsko povezivanje s bazama podataka,
 • Razvijati mobilne aplikacije na barem jednoj platformi zajedno s podizanjem na store,
 • Analizirati potrebe korisnika (istražiti i detektovati izvore podataka, trenutno pristune poslovne sisteme, potrebe korisnika, tehnološka ograničenja, sepecifičnosti poslovnog okruženja),
 • Identifikovati trendove u ICT tehnologijama na domaćem i međunarodnom tržištu,
 • Komunicirati sa saradnicima i korisnicima usluga na B/H/S jezicima i engleskom jezik

Studij-trajanje

Studijski program „RAČUNARSTVO I INFORMATIKA“ sa usmjerenjem „PROGRAMSKO INŽINJERSTVO“  u trogodišnjem i četverogodišnjem studiju:

 • Trogodišnji studij  ( 180 ECTS bodova) studijski program, zvanje Bachelor računarstva i informatike
 • Četverogodišnji studij (240 ECTS bodova) studijski program, zvanje Bachelor inžinjer računarstva i informatike

prva godina

STUDENTI KOJI NASTAVU POHADJAJU PO ONLINE MODULU MOGU DA SE JAVE ZA EVENTUALNA PITANJA UVIJEK:

RBRNAZIV PREDMETASEMSTARECTS
1MATEMATIKA16
2ALGORITMI I STRUKTURE PODATAKA16
3OSNOVE PROGRAMIRANJA16
4OSNOVE RACUNOVODSTVA16
5ENGLESKI JEZIK 116
6NUMERICKA MATEMATIKA26
7UVOD U ICT26
8RACUNARSKE MREZE26
9OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE26

druga godina

STUDETNI KOJI NASTAVU POHAĐAJU U ONLINE MODULU MOGU SE JAVITI UKLJUCITI UVIJEK NA:

RBRNAZIV PREDMETASEMESTARECTS
1BAZE PODATAKA I MODELI37
2PROGRAMIRANJE U NET OKOLINI37
3OSNOVE PROGRAMIRANJA36
4STATISTIKA37
5OSNOVE MENADZMENTA37
6OPERATIVNI SISTEMI46
7MREZNO PROGRAMIRANJE45
8WEB PROGRAMIRANJE NA STRANI POSLUZITELJA45
9SKRIPTNI PROGRAMSKI JEZICI47
10E MARKETING47
11OSNOVE POSLOVNIH FINANSIJA46