druga godina

STUDETNI KOJI NASTAVU POHAĐAJU U ONLINE MODULU MOGU SE JAVITI UKLJUCITI UVIJEK NA:

RBRNAZIV PREDMETASEMESTARECTS
1BAZE PODATAKA I MODELI37
2PROGRAMIRANJE U NET OKOLINI37
3OSNOVE PROGRAMIRANJA36
4STATISTIKA37
5OSNOVE MENADZMENTA37
6OPERATIVNI SISTEMI46
7MREZNO PROGRAMIRANJE45
8WEB PROGRAMIRANJE NA STRANI POSLUZITELJA45
9SKRIPTNI PROGRAMSKI JEZICI47
10E MARKETING47
11OSNOVE POSLOVNIH FINANSIJA46